Dünyada ve Türkiye’de Süper Uygulamalar (SuperApp)

Eğitimin İçeriği:

  • Süper Uygulama nedir?
  • Kullanıcılara hangi avantajları sunuyor?
  • Temel Özellikleri (entegrasyon, kullanıcı, veri, ekosistem)
  • Dünyadan Örnekler
  • Türkiye’den örnekler
  • Rekabet avantajları
  • Riskler / Güvenlik endişeleri
  • Gelecek öngörüleri

Eğitimin Hedef Kitlesi: Banka, FinTech, E-ticaret sektörlerinde çalışan orta ve üst düzey yöneticiler, ürün yönetimi ve iş geliştirme uzmanları

Eğitimin Seviyesi: Orta

Eğitim Süresi: Yarım Gün (3 Saat)