Küresel Dijital Kimlik Ekosistem Uygulamaları

Küresel Dijital Kimlik Ekosistem Uygulamaları

Eğitmen:
Haluk İnanmış
Inted Ltd.
Haluk.inanmis@inted.com.tr

Eğitimin İçeriği (Konu Başlıkları):

  • Dijital Kimlik Nedir ?
  • Türkiye ve Dünya’da Dijital Kimlik Regülasyonları
  • Dijital Kimliğin şirketlerin Dijital Dönüşümü açısından önemi
  • Dijital Kimliğin Tüketiciler açısından önemi
  • Dijital Kimliğin Finansal Katılıma etkisi
  • Dijital Kimlik Servis Modelleri
  • Dijital Kimlik Ekosistem Uygulamaları
  • Geleceğin Merkeziyetsiz Kimlik Sistemleri ve Web 3.0

Eğitimin Hedef Kitlesi:
Dijital Kimliğin küresel anlamda finansal ekosisteme etkisi, bu alanda ülkelerin izlediği farklı uygulamalar, söz konusu uygulamaların ilgili taraflar açısından etkisi ve önemi ve bu alanda ortaya çıkan farklı iş modelleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve bağlı bulunduğu şirketin kendisini bu alanda sadece bugün için değil gelecekte de doğru konumlandırmasına katkıda bulunmak isteyen finans sektöründeki tüm çalışanlar .

Eğitimin Seviyesi:

  • Başlangıç, Orta

Eğitim Süresi:

  • Tam Gün (6 Saat)

En yakın tarihli eğitim hakkında detaylı bilgi ve kayıt için:

Küresel Dijital Kimlik Ekosistem Uygulamaları