Yöneticiler için Büyük Veri

Eğitmen: Dr. H. Sait Ölmez

Eğitimin İçeriği:

 • Veri ile inovasyon, rekabet ve üretkenlikte yeni sınırlar
 • Büyük Veri devrimi
  • İnovatif örnekler
  • Neden şimdi?
  • Büyük verinin kaynakları ve genel karakteristikleri
 • Verinin iş değeri
  • İş ihtiyaçları ve beklentileri
  • Veriden ne bekliyoruz?
  • Veriden katma değer yaratma
 • Veri Analitiği
  • Veri Analitiğinde anahtar terimler
  • Yapay zeka ve Makine Öğrenmesi
  • Makine Öğrenmesinin iş problemlerinde kullanımı
 • Veri ile Değer Yaratma
  • Verinin kurumsal kapital içindeki rolü
  • Veride ve analitikte olgunluk kavramı ve modelleri
  • Bir organizasyonda veri inisiyatifi başlatma yöntemleri
  • İş senaryolarının oluşturulmasında izlenecek kurumsal yol haritası
  • Proje şablonları ve proje yaşam döngüsü
 • Veri inisiyatiflerinde rastlanan problemler, zorluklar
  • Teknik kaynaklı hususlar
  • İdari kaynaklı hususlar
  • En iyi pratikler
 • Veri Yönetişimi
  • Veri Yönetişimi nedir, neden önemlidir?
  • Veri Yönetimi ile Veri Yönetişim arasındaki farklar
  • Veri Yönetişimi ne sağlar?
  • Zorluklar ve çözüm önerileri
 • Veri-odaklı Organizasyonlar
  • Veri-odaklı organizasyonların ortak özellikleri
  • Veri-odaklı organizasyonların kurumsal yolculuğu
 • Altyapı, Roller ve Organizasyonel Yapı
  • Altyapı için bulut-kaynaklı ve kurumsal çözümler
  • Veri bilimi ekibindeki tipik roller ve görev dağılımları
  • Veri Bilimi ekibinin kurum içindeki konumu

Eğitimin Hedef Kitlesi: Üst ve orta kademe yöneticiler, stratejistler, iş geliştirme direktörleri, teknoloji planlamadan sorumlu yöneticiler, IT direktörleri ve iş birimlerinin yöneticileri.

Eğitimin Seviyesi: Başlangıç

Eğitim Süresi: Farklı gruplar için aynı eğitim 1.5, 3 ve 4 saatlik formatlarda verilebilmektedir.