Startup Hukuku

Girişimciler için Temel Hukuk: Startup Hukuku

Eğitmen: 

Burcu Tümer 

Eğitim Hakkında:

Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber şirketler farklı rekabet gereksinimlerine ayak uydurmak durumunda kaldılar. Bu sebeple de, verilen hizmetler yeniden şekillendirildi, yeni iş modelleri oluşturuldu ve yeni nesil şirketler ortaya çıktı. 

Startuplar, işleyişleri açısından geleneksel şirketlere nazaran çok daha esnek davranarak ciddi bir rekabet içerisine girdi. 

Startup kuruluş ve işleyiş süreçlerinde, teknik ve maddi gereksinimlerin haricinde mevzuat uygunluğu da büyük önem arz etmekte olduğundan, bu eğitimimizde, henüz fikir aşamasında olan girişimlere ve hali hazırda faaliyetlerini yürüten startup şirketlerine hukuki perspektiften bir bakış açısı getirerek önemli hususların altının çizilmesi hedeflenmektedir. 

Eğitimin İçeriği (Konu Başlıkları):

 1. Yeni iş modellerinin oluşması, GIG ekonomisi 
 2. Startup nedir 
 3. Iş planı oluşturulmasının önemi 
 4. Dünyadan ve Türkiye’den başarılı startup örnekleri 
 5. Hukuki açıdan ele alınması gereken konu başlıkları; 
 • Koruyucu hukuk kurallarının önemi 
 • Startup şirketleşme süreci; şirket türleri 
 • Fikri mülkiyet açısından; marka, patent, faydalı model 
 • Sözleşmeler açısından; 
 • Ortaklar arasındaki fikri sınai mülkiyet haklarının devrine ilişkin sözleşmeler 
 • Gizlilik sözleşmeleri 
 • Hissedarlar sözleşmesi; hak sahipliği şartları, ön alım hakları, rekabet yasağına ilişkin düzenlemeler 
 • Müşteri / tedarikçilerle akdedilecek sözleşmeler 
 • Iş hukuku açısından; 
 • Geleneksel çalışma yöntemleri; belirli, belirsiz süreli iş sözleşmeleri 
 • Geçici iş ilişkisi 
 • GIG ekonomisine nasıl dahil olunabilir; freelance çalışma yöntemleri, danışmanlık sözleşmeleri 
 • KVKK açısından; 
 • Verbis kaydı 
 • Açık rıza, aydınlatma metni
 • Sözleşmelere eklenmesi gereken maddeler 
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri nelerdir 
 • Yaptırımlar 
 1. Teknoloji alanında faaliyet gösterecek startuplar açısından hukuki olarak değerlendirilmesi gereken ek konu başlıkları; 
 • Mevzuat uyum süreçleri 
 • Aksiyon planının belirlenmesi 
 1. Teşvik ve hibe süreçleri   
 • Fikir aşamasındaki startuplar için teşvikler 
 • Şirketleşmiş startuplar için teşvikler 
 • Hibe destekleri 
 1. Melek yatırımcılar 

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Genel katılıma açık 

Eğitimin Seviyesi (Belirtiniz):

 • Başlangıç

Eğitim Süresi (Belirtiniz):

 • Yarım Gün (3 Saat)