Akıllı Sözleşmeler ve NFT Eğitimi

kıllı sözleşmeler, Bitcoin ile adını duyuran blokzinciri teknolojisinin en önemli uygulamalarından biri olarak görülmektedir. Akıllı sözleşmeler bugün dünyada finans, lojistik, bankacılık ve sigorta sektörlerinde büyük ilgi görmektedir. Akıllı sözleşmelerin adında belirtildiği üzere “akıllı” ya da “sözleşme” olup olmadığı tartışılmakta; hukuki düzlemde nereye oturtulacağı konusu tereddütlere yol açmaktadır. Eğitimin ilk bölümünde akıllı sözleşme kavramı, akıllı sözleşmelerin uygulama alanları ve akıllı sözleşmelerin hukuk ile kesişim alanları hakkında temel bilgiler aktarılacaktır.

Günümüzde dijital varlıklar, geleneksel sektörleri hızla değiştirmekte ve yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Hukukun teknolojiyi takip ettiği ve teknolojik gelişmelere adapte olma zorunluluğunu doğurduğu bu dönemde, hayatımıza giren ve merak konusu olan yeni bir kavram var; Nun-Fungible Tokens (“NFT”). İşte bu sebeple, bu eğitimde aslında bir akıllı sözleşme örneği olan NFT kavramından, sanatla olan ilişkisinden ve güncel örneklerden bahsederek, hukuki açıdan değerlendirmesi yapılacaktır. Aynı zamanda, NFT’lerin dijital dönüşüme katkısından bahsederek dünyadaki örneklere yer verilecektir.