Dijital Ürünleri Yönetmek İçin Bilmeniz Gerekenler

Eğitmen:
Sadık Kabaoğlu

Eğitim Hakkında:
Dijital dünyada ürün yaratmak/yönetmek hem kolay hem de çok zordur. Kolayına kaçmadan eksiksiz bir ürün yönetimi yapabilmek için hem organizasyonel hem de içerik olarak bilinmesi ve yapılması gereken birçok aksiyon vardır. Bu eğitimde, uzun yıllar bu konuda deneyimi bulunan eğitmenimiz tarafından bu aksiyonların detayları hakkında bilgiler verilecek, aşağıdaki ve çok daha fazla soruların da cevapları verilecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • Organizasyon
  • İdeal bir ürün yönetim ekibi hangi unsurlardan oluşmalıdır?
  • Ekibin şirket içinde konumlandırılması nasıl olmalıdır?
 • Görev tanımı
  • Ekibin olmazsa olmaz veya tercihen olabilecek görevleri nelerdir?
  • Ekip üyelerinde kişisel veya gelişimsel aranan özellikler neler olmalıdır?
  • Ekip içi ideal koordinasyon nasıl sağlanır?
 • İlk adım
  • Ürünlerin mevcut halini tanımak ve tespitler için hangi yollar izlenmelidir?
  • Tespitlerin teyit ve kabullenme aşaması nasıl ilerletilmelidir?
 • İşleyiş
  • Yaşayan bir ürünle ilgili alınması gereken kritik kararlar nelerdir?
  • Sağlıklı bir ürün iyileştirme/ geliştirme için aksiyonlar nelerdir ve hangi sıralamayla yapılmalıdır?
  • UX/UI/customer journey kavramları ve bunların doğru işletilmesi nasıl olmalıdır?
  • İşleyiş sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların üstesinden nasıl gelinebilir?
  • Sağlıklı bir işleyiş için şirketin diğer ekipleri ile doğru koordinasyon ve iletişim nasıl sağlanabilir?
  • Raporlamanın işleyişteki rolü ve ne tür raporlamalar yapılabilir?
  • Müşteri geri bildirimleri hangi yollarla alınabilir ve bunlar geliştirme sürecine nasıl optimize edilir?
  • Yeni müşteri kazanımı, tutundurma veya winback için ürün yönetimi ekibi tarafından alınabilecek aksiyonlar nelerdir?
 • Planlama
  • Kısa orta ve uzun vadeli planlar nasıl yapılır?
  • Misyon ve vizyon seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Eğitimin Hedef Kitlesi:
Şirketlerin aktif/aday ürün yönetimi ekibi çalışanları

Eğitimin Seviyesi:
Orta

Eğitim Süresi:
Yarım Gün (3 Saat)