Dijital Ürün Yönetimi Ekibi Kurmak ve Bu Ekibin Bilmesi Gerekenler

Eğitmen:
Sadık Kabaoğlu

Eğitim Hakkında:
İlk defa bir ürün yönetim ekibi kurulması veya mevcut bir ekibin daha efektif çalışması için şirkete özel destek sağlanan bir eğitimdir. Uzun yıllar bu konuda deneyimi bulunan eğitmenimiz, gerek üst yönetim gerekse ürün yönetimi mevcut/aday ekipleriyle görüşmeler yapacak, genel tespitler ve aksiyonlar için yönlendirici desteklerde bulunacaktır.

Eğitimin İçeriği:
Kapsam
Üst yönetim ile eğitimin içeriği ve beklentiler konusunda el sıkışılacaktır.
Eğitim dahilinde çalışacak dedike personeller belirlenecek ve eğitim süresince dedike çalışması şirket tarafından sağlanacaktır.
Genel eğitim kapsamında olan aşağıdaki sorular şirket özelinde dedike ekiple birlikte yorumlanacaktır.

Genel Eğitim Kapsamı:

  • Organizasyon
   • İdeal bir ürün yönetim ekibi hangi unsurlardan oluşmalıdır?
   • Ekibin şirket içinde konumlandırılması nasıl olmalıdır?
  • Görev tanımı
   • Ekibin olmazsa olmaz veya tercihen olabilecek görevleri nelerdir?
   • Ekip üyelerinde kişisel veya gelişimsel aranan özellikler neler olmalıdır?
   • Ekip içi ideal koordinasyon nasıl sağlanır?
  • İlk adım
   • Ürünlerin mevcut halini tanımak ve tespitler için hangi yollar izlenmelidir?
   • Tespitlerin teyit ve kabullenme aşaması nasıl ilerletilmelidir?
  • İşleyiş
   • Yaşayan bir ürünle ilgili alınması gereken kritik kararlar nelerdir?
   • Sağlıklı bir ürün iyileştirme/ geliştirme için aksiyonlar nelerdir ve hangi sıralamayla yapılmalıdır?
   • UX/UI/customer journey kavramları ve bunların doğru işletilmesi nasıl olmalıdır?
   • İşleyiş sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların üstesinden nasıl gelinebilir?
   • Sağlıklı bir işleyiş için şirketin diğer ekipleri ile doğru koordinasyon ve iletişim nasıl sağlanabilir?
   • Raporlamanın işleyişteki rolü ve ne tür raporlamalar yapılabilir?
   • Müşteri geri bildirimleri hangi yollarla alınabilir ve bunlar geliştirme sürecine nasıl optimize edilir?
   • Yeni müşteri kazanımı, tutundurma veya winback için ürün yönetimi ekibi tarafından alınabilecek aksiyonlar nelerdir?
  • Planlama
   • Kısa orta ve uzun vadeli planlar nasıl yapılır?
   • Misyon ve vizyon seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Eğitimin Hedef Kitlesi:
Şirketlerin üst yönetimi ve aktif/aday ürün yönetimi ekibi çalışanları

Eğitimin Seviyesi:
İleri

Eğitim Süresi:
İki tam gün

Ek Bilgiler:
Şirkete özel kısa süreli bir danışmanlık desteği gibi olacak olup; doküman oluşturma, analiz yapma, planlama yapma, ekip kurma, yol haritası oluşturma gibi uzun süreli danışmanlığa konu olabilecek bir kapsamı bulunmamaktadır.