Python İle Veri Analitiği Eğitimi

Eğitim Yeri:
Eğitimler Online olarak ya da Kurum genel müdürlüğünde gerçekleştirilebilir.

Eğitim Gün ve Saati:
Eğitim süresi 3 ders ve ders başına 3 saat olarak planlanmıştır. Toplam 9 saattir.

Eğitim Şekli ve Materyalleri:
Eğitim konu anlatımı, sayısal analiz ve kodlama uygulamaları şeklinde olacaktır.  Eğitim kısa vaka analizi örnekleri de içerecektir. Slayt, kodlar ve örnek veri setleri eğitimciler tarafından paylaşılacaktır.

 

Eğitim Dili:
Dersin sunum ve işleme dili Türkçe ve eğitim materyalleri Türkçe ve/veya İngilizce olacaktır. Programlama dili olarak Python kullanılacaktır.

DERS KONUSU

GÜN 1: PYTHON İLE PROGRAMLAMA
 • Python ile programlamaya giriş
 • Python’da veri yapıları
 • Pandas ve Numpy paketlerinin incelenmesi
 • Veri Görselleştirme Uygulamaları (Numpy, Seaborn)
GÜN 2:  PYTHON İLE VERİ ANALİZİ
 • Excel ve farklı kaynaklardan veri yükleme
 • Kategorik ve sayısal veriler
 • Sayısal değişkenlerle veri analizi
 • Kategorik değişkenlerle veri analizi
 • Sayısal ve kategorik değişkenlerle ikili veri analizi
GÜN 3:   PYTHON İLE MODELLEME
 • Lineer Regresyon
 • Zaman Serisi Analizi
 • Model kurulumu ve değişken seçimi
 • Model sonuçları ile tahmin üretme
 • Model validasyonu
 • Lojistik Regresyon